Akce a SeminářeU Rybek

Workshop první pomoc – 13.6,

Workshop první pomoc – 13.6. od 17:00 – 20:00 hod v budově Staré školy
Zveme Vás na zážitkový workshop, který se bude skládat ze dvou částí. Teoretickou a především praktickou. Cílem je připravit lektory a účastníky na nenadálou událost vyžadující poskytnutí první pomoci. Celým workshopem provede Dagmar Míkovcová, DiS.
Obsah:
– Tísňová čísla v ČR
– Základní schéma postupu při vzniku úrazu nebo náhlého onemocnění
– První pomoc u život ohrožujících stavů
– Kardiopulmonální resuscitace, praktický nácvik, použití AED
– Úrazové stavy
– Závažné stavy neúrazového původu
– Specifika poskytování první pomoci u dětí
– Vybavení lékárničky
– První pomoc a právo
– Praktické nácviky modelových situací, komunikace s operátorem
  zdravotnického operačního střediska
Cena: 200 Kč
Registrace ZDE

Seznam všech Akcí a Seminářů najdete zde