Baby Guru

Baby Guru novinka

Posted on

Září – Buďme kamarádi Přivítání dětí v dětské skupině, seznámení s prostředím třídy a ostatních prostor v dětské skupině, seznámení se školní zahradou. Poznávání nových kamarádů, seznamování se s jejich jmény, se jmény chův. Seznamování dětí s hračkami a pomůckami, jejich chránění a uložení. Domluva pravidel společného soužití v kolektivu a pravidel chování. Nácvik a dodržování základních hygienických návyků a sebeobsluhy. Dílčí vzdělávací cíle: · poznávání pravidel […]