kurzy Kunratice

Angličtina pro 5. a 6.třídu

Posted on

Angličtina pro 5. a 6.třídu Úterý v 14:45 hod, cena: 2.880 Kč Ve výuce angličtiny se snažím hlavně o korekci chyb, které si děti zafixovaly od spolužáků. Jasné vysvětlení pravidel anglické gramatiky, je základním stavebním kamenem.

kurzy Kunratice

Angličtina pro předškoláky

Posted on

Angličtina pro předškoláky Středa v 15:15 hod, cena: 1.870 Kč Kurz pro děti předškolního věku bude probíhat v souladu s Oxford kurzem JUMP IN! pro předškolní děti. Každou hodinu se budou děti setkávat se stejnými pokyny a rutinami (Stand Up, Sit Down, Come here, please, Hold your hands, …), které jim pomohou k rychlejšímu porozumění […]

kurzy Kunratice

Pohybová průprava pro děti 3-4 let – SOKOLOVNA

Posted on

Pohybová průprava pro děti 3-4 let Středa v 15:30 hod, cena: 3.060  Kč Cvičení dětí bez rodičů je zaměřené na všestranný pohybový rozvoj dítěte a vedené s maximální hravostí bez tlaku na výkon s budováním samostatnosti. Lekce obsahují atletickou i gymnastickou průpravu jako základ pro další sporty, ale i cviky zaměřené na správné držení těla. […]

kurzy Kunratice

Atletika v přírodě pro děti 5-7 let

Posted on

Atletika v přírodě pro děti 5-7 let Čtvrtek v 16:00 hod, cena: 2.880 Kč Cílem tohoto kroužku je předat dětem základy všech atletických disciplín hravým způsobem, pod vedením zkušené lektorky! Děti budou běhat, lézt, skákat a házet v Kunratickém lese a Zámeckém parku. Samozřejmostí budou občasné výběhy na místní hrádek. Děti budou rozvíjet základní pohybové […]