DĚTSKÁ SKUPINA

Rodinné centrum U Motýlků

PONDĚLÍ - PÁTEK
7:45 - 15:30 hod.

KONTAKT:

Jindráková Zuzana
Řízení DS U Motýlků, provoz
detskaskupina@umotylku.cz
tel: 776 157 212

 

 

Chůvy:
Jindráková Zuzana
Malíková Irena
Němcová Hana

RC U Motýlků
Golčova 24/7
148 00 Praha 4 Kunratice

NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 ZAPISUJEME NA EMAILU: detskaskupina@umotylku.cz

Péče o děti ve věku 2 až 5 let probíhá skupinově. Maximální počet dětí je 12.

Dbáme na individuální přístup ke každému dítěti. Respektujeme vývojové a individuální potřeby dětí, rozvíjíme děti všestranně a přiměřeně.

Naše chůvy mají kvalifikaci dle zákona č- 247/2014 Sb, o poskytování služby péče o dítě v dětských skupinách . Poradí si s malými dětmi a vědí si vždy rady.

Stravu nám vozí firma Bionea. Děti mají denně 2 svačiny a teplý oběd o dvou chodech. Celodenní pitný režim je samozřejmostí.

Do programu pravidelně zařazujeme výlety i divadélka pro děti.

Naše dětská skupina je zapsána v rejstříku MPSV. Znamená to nejen záruku kvality výuky, stravy, hygienických norem a kvalifikovaného personálu, ale i možnost využít daňovou odpočitatelnost za školné až do výše 17.300,- Kč/2023.

 

 Dokumenty ke stažení (platné od 1.9. 2023):
Přihláška do DSUM
Smlouva o poskytování péče v dětské skupině

 

DENNÍ PROGRAM

7:45 hod.  - otevírání DS
7:45 - 9:00 hod. -  hry podle zájmu dětí, individuální práce s dětmi
9:00 - 9:45 hod. - didaktická cílená činnost, skupinové činnosti
9:45 - 10:15 hod. -  hygiena, dopolední svačina
10:15 - 11:30 hod. -  příprava na pobyt venku, pobyt venku, příprava na oběd
11:30 - 12:00 hod. -  oběd
12:00 - 12:30 hod. - hygiena, příprava na odpolední odpočinek
12:30 - 14:15 hod. -  odpolední odpočinek
14:15 - 14:30 hod. -  hygiena, vstávání
14:30 - 14:45 hod. -  odpolední svačina
14:45 - 15:15 hod. - individuální a skupinové činnosti
15:30 hod. uzamykání DS

PROSTŘEDÍ A VYBAVENOST

OMLUVY A NÁHRADY

Omluvy a náhrady se provádějí pouze přes rezervační systém, který najdete ZDE.

Poté, co se dohodnete na docházce svého dítěte do dětské skupiny, vám bude zasláno přístupové jméno a heslo do systému.

Řádná omluva s možností náhrady absence je možná do 16:00 hod. předcházejícího dne před domluvenou docházkou dítěte. Tzn. že děti, které jsou nahlášené na pondělí, lze omlouvat do neděle do 16:00 hod. atd.

Pokud se ale omluvíte později, celá částka propadá. Je to z toho důvodu, že chůvy a chod DS musí fungovat i v případě, že se více dětí omluví na poslední chvíli.

Prosíme vás, pokud se po 16. hodině rozhodnete, že dítě do DS nepůjde, učiňte přesto omluvu v rezervačním systému, přestože vám peníze již nebudou vráceny.

Uvolníte tak v systému místo, které ještě týž večer nebo ráno může někdo třeba akutně využít. Děkujeme vám za toleranci a ochotu.

NÁHRADY PRO DĚTI DOCHÁZEJÍCÍ 1X - 3X TÝDNĚ

Náhrady za včasné omluvy mohou děti vychodit 30 dnů před a 30 dnů po omluveném dni. Omluvy je nutné vychodit. Není možné zohlednit tyto omluvy ve vyúčtování na následující měsíc. Nevychozené náhrady propadají.

 

CENÍK

Cena za měsíc docházky do dětské skupiny 2023/2024 platné od 1.9. 2023
Cena docházky je na každý měsíc stále stejná
(paušální poplatek). Ve výši školného není brán zřetel na to, jakou má dítě odchozenou
docházku.