TáboryU Motýlků

Letní dětská skupina – 4-6 let

Letní dětská skupina pro děti 4 – 6 let je pro letošní léto už bohužel plná. Pokud máte zájem se nechat zapsat jako náhradníci, pište na mailto:tabory@umotylku.cz. Uveďte termín, o který máte zájem a celé jméno dítěte.

Letní dětská skupina je určena pro předškolní děti ve věku 4-6 let. Provozní doba je od 8:00 – 16:00 hod.
Cena: 1.700,- Kč. V ceně je zahrnuta strava (oběd + ovoce) a pitný režim, pedagogický dozor, program a vstupy.

DEVATERO ŘEMESEL – 12.7. – 16.7. 2021  Přihlášení ZDE

TAJEMSTVÍ PRAHY – 19.7. – 23.7. 2021  Přihlášení ZDE

PO STOPÁCH KUNRATICKCÝH ZÁHAD – 2.8 – 6.8. 2021  Přihlášení ZDE

AŤ ŽIJÍ POHÁDKY – 9.8. – 13.8. 2021  Přihlášení ZDE

EXPEDICE ROK – 16.8. – 20.8. 2021  Přihlášení ZDE

Letní dětská skupina je provozována DS U Motýlků a je spolufinancována ESF, z operačního programu: ZAMĚSTNANOST. Proto je cena zvýhodněná a je nutné vyplnit příslušné dokumenty, které je nutné ke grantu doložit.

Program je určen k podpoře zaměstnanosti, je tedy určen pro kategorie:

OSVČ, zaměstnaný rodič, rodič na mateřské dovolené v evidenci zaměstnavatele, osoba v procesu vzdělávání nebo absolvující rekvalifikace,  rodič na mateřské dovolené v evidenci Úřadu práce a nezaměstnané osoby v evidenci Úřadu práce.

 Na všech dokumentech musí být uveden jen jeden rodič. 

Děti, které navštěvují naši dětskou skupinu U Motýlků, nemusí dodávat dokumenty žádné.

Děti, které se našich letních příměstských táborů účastnily v termínu od 1.7. 2020 do 31.8.2020 dodají pouze novu smlouvu o poskytování péče v DS viz bod 2) a monitorovací list – viz bod 3).

Ostatní dodají všechny níže uvedené dokumenty.

Vyplněné dokumenty je třeba odevzdat nebo poslat e-mailem naskenované, nejpozději do 31. 5.  2021, jinak nebude dítě do letní dětské skupiny přijato.

Potřebné dokumenty:

 1) Přihláška do DS

2) Smlouva o poskytování péče v DS

3) Monitorovací list – část 1 – vyplnit str.1, 2 a 3 –  na str. 3 vedle data PODPIS

4) Potvrzení o postavení na trhu práce – vyberete jen jednu z následujících kategorií:

Jestliže se tábora účastní sourozenci, stačí přinést dokument  3) a 4) pouze jednou.

Seznam všech Táborů najdete zde