DĚTSKÁ SKUPINA

Rodinné centrum U Motýlků

Operační program Zaměstnanost

PONDĚLÍ - PÁTEK
7:45 - 15:30 hod.

KONTAKT:

Jindráková Zuzana
Řízení DS U Motýlků
detskaskupina@umotylku.cz
tel: 776 157 212

Chůvy:
Jindráková Zuzana
Konhefrová Lenka
Malíková Irena
Jedličková Zuzana

RC U Motýlků
Golčova 24/7
148 00 Praha 4 Kunratice

DS U Motýlků již má pro rok 2019/2020 plno. 

Péče o děti ve věku 2 až 5 let probíhá skupinově. Maximální počet dětí je 12.

Dbáme na individuální přístup ke každému dítěti. Respektujeme vývojové a individuální potřeby dětí, rozvíjíme děti všestranně a přiměřeně.

Naše chůvy mají kvalifikaci dle zákona č- 247/2014 Sb, o poskytování služby péče o dítě v dětských skupinách . Poradí si s malými dětmi a vědí si vždy rady.

Stravu nám vozí firma Bionea. Děti mají denně 2 svačiny a teplý oběd o dvou chodech. Celodenní pitný režim je samozřejmostí.

Do programu pravidelně zařazujeme výlety i divadélka pro děti.

Naše dětská skupina je zapsána v rejstříku MPSV. Znamená to nejen záruku kvality výuky, stravy, hygienických norem a kvalifikovaného personálu, ale i možnost využít daňovou odpočitatelnost za školné až do výše 13.350,- Kč/2019.

DSUM je spolufinancovaná ESF a proto je nutné vyplnit následující dokumenty:

 Dokumenty ke stažení:
Přihláška do DSUM
Smlouva o poskytování péče v dětské skupině
Potvrzení o postavení na trhu práce
Monitorovací list

 

DENNÍ PROGRAM

7:45 hod.  - otevírání DS
7:45 - 9:00 hod. -  hry podle zájmu dětí, individuální práce s dětmi
9:00 - 9:45 hod. - didaktická cílená činnost, skupinové činnosti
9:45 - 10:15 hod. -  hygiena, dopolední svačina
10:15 - 11:30 hod. -  příprava na pobyt venku, pobyt venku, příprava na oběd
11:30 - 12:30 hod. -  oběd
12:00 - 12:30 hod. - hygiena, příprava na odpolední odpočinek
12:30 - 14:15 hod. -  odpolední odpočinek
14:15 - 14:30 hod. -  hygiena, vstávání
14:30 - 14:45 hod. -  odpolední svačina
14:45 - 15:15 hod. - individuální a skupinové činnosti, pobyt na zahradě
15:30 hod. uzamykání DS

PROSTŘEDÍ A VYBAVENOST

OMLUVY A NÁHRADY

Omluvy a náhrady se provádějí pouze přes rezervační systém, který najdete ZDE.

Poté, co se dohodnete na docházce svého dítěte do dětské skupiny, vám bude zasláno přístupové jméno a heslo do systému.

Řádná omluva s možností náhrady absence je možná do 16:00 hod. předcházejícího dne před domluvenou docházkou dítěte. Tzn. že děti, které jsou nahlášené na pondělí, lze omlouvat do neděle do 16:00 hod. atd.

Pokud se ale omluvíte později, celá částka propadá. Je to z toho důvodu, že chůvy a chod DS musí fungovat i v případě, že se více dětí omluví na poslední chvíli.

Prosíme vás, pokud se po 16. hodině rozhodnete, že dítě do DS nepůjde, učiňte přesto omluvu v rezervačním systému, přestože vám peníze již nebudou vráceny.

Uvolníte tak v systému místo, které ještě týž večer nebo ráno může někdo třeba akutně využít. Děkujeme vám za toleranci a ochotu.

NÁHRADY PRO DĚTI DOCHÁZEJÍCÍ 1X - 3X TÝDNĚ

Náhrady za včasné omluvy mohou děti vychodit 30 dnů před a 30 dnů po omluveném dni. Omluvy je nutné vychodit. Není možné zohlednit tyto omluvy ve vyúčtování na následující měsíc. Nevychozené náhrady propadají.

 

CENÍK

Cena docházky je na každý měsíc stále stejná (paušální poplatek).

1 den v týdnu
včetně stravy
2 dny v týdnu
včetně stravy
3 dny v týdnu
včetně stravy
4 dny v týdnu
včetně stravy
5 dní v týdnu
včetně stravy
1 000 Kč / měsíc2 000 Kč / měsíc3 000 Kč / měsíc4 000 Kč / měsíc5 000 Kč / měsíc

Vyúčtování (faktura) na následující měsíc vám bude zasláno poslední den daného měsíce.

Rezervační kauce ve výši 1500 Kč je splatná v hotovosti při odevzdání přihlášky a podpisu smlouvy.  Kauce se odečítá po nástupu do DS z první měsíční platby.

Omluvy si dělají rodiče sami přes elektronický rezervační systém. Náhrady se mohou vybírat v poměru 1:1. Náhrady lze vychodit 30 dní před omluveným termínem a 30 dní po omluveném termínu.

Jednorázový vstup nad rámec pravidelné docházky, je zpoplatněn částkou 400,- Kč/den.

Přerušení docházky: Při přerušení docházky během školního roku je nutno dodržet 1 měsíční výpovědní lhůtu, běžící od prvního dne následujícího měsíce. Podrobnosti přerušení docházky  jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytování péče v dětské skupině.

Ukončení docházky: Pro ukončení docházky je nutno dodržet 2 měsíční výpovědní lhůtu, běžící od prvního dne následujícího měsíce.

Strava: Stravné zahrnuje 2 svačiny, oběd o dvou chodech a denní pitný režim (voda, čaj).