DĚTSKÁ SKUPINA

U Rybek

Operační program Zaměstnanost

PONDĚLÍ - PÁTEK
7:45-16:00 hod

KONTAKT:

Horová Katarína
Vedení DS U Rybek
info@urybek.cz
tel: 776 553 440

Chůvy:
Katarína Horová
Lenka Lodrová
Radka Dittrichová
Kateřina Kozinová

DS U Rybek
Budova Staré školy
V Zídkách 128
252 46 Vrané nad Vltavou

U Rybek je dětská skupina ve Vraném nad Vltavou pro 12 dětí již od 2 let věku. S o.s. Stará škola se spolupodílíme na rodinných kavárnách. Celoročně pořádáme akce pro rodiny s dětmi. V létě organizujeme pro děti příměstské tábory.

DĚTSKÁ SKUPINA

Péče o děti ve věku 2 roky až 5 let probíhá skupinově. Maximální počet dětí ve skupině je 12.

Dbáme na individuální přístup ke každému dítěti. Respektujeme vývojové a individuální potřeby dětí, rozvíjíme děti všestranně a přiměřeně.

Naše chůvy mají kvalifikaci dle zákona č- 247/2014 Sb, o poskytování služby péče o dítě v dětských skupinách . Poradí si s malými dětmi a vědí si vždy rady.

Stravu nám vozí firma Bionea. Děti mají denně 2 svačiny a teplý oběd o dvou chodech. Celodenní pitný režim je samozřejmostí.

Do programu pravidelně zařazujeme výlety i divadélka pro děti.

Naše dětská skupina je zapsána v rejstříku MPSV. Znamená to nejen záruku kvality výuky, stravy, hygienických norem a kvalifikovaného personálu, ale i možnost využít daňovou odpočitatelnost za školné až do výše 13.350,- Kč/2019.

DENNÍ PROGRAM

7:45 hod. - otevírání DS
8:30 - 9:00 hod. hry podle zájmu dětí, individuální práce s dětmi
9:00 - 9:30 hod. komunitní kruh, pohybová chvilka
9:30 - 10:00 hod. hygiena, dopolední svačina
10:00 - 10:30 hod. individuální a skupinové činnosti
rozvíjení rozumových, sociálních a fyzických znalostí
výtvarné, pracovní, hudební a dramatizující činnosti
jazykové chvilky
zájmové hry
tělovýchovné chvilky
pohybové, psychomotorické a kontaktní hry
skupinová práce s předškolními dětmi
uvolňovací cviky pro správné držení tužky
celkový rozvoj prostorové orientace, paměti a
celkový rozvoj tvořivosti, řeči, matematických
10:30 - 11:30 hod. příprava na pobyt venku, pobyt venku, svlékání
11:30 - 12:00 hod. oběd
12:00 - 12:15 hod. hygiena, příprava na odpolední odpočinek
12:15 - 14:15 hod. odpolední odpočinek
14:15 - 14:25 hod. hygiena, vstávání
14:25 - 14:40 hod. odpolední svačina
14:45 - 15:30 hod. individuální a skupinové činnosti, případně pobyt venku
14:45 - 15:30 hod. vyzvedávání dětí
16:00 hod. - uzamykání DS

PROSTŘEDÍ A VYBAVENOST

OMLUVY A NÁHRADY

Omluvy a náhrady se provádějí pouze přes rezervační systém, který najdete ZDE.

Poté, co se dohodnete na docházce svého dítěte do dětské skupiny, vám bude zasláni přístupové jméno a heslo do systému.

Řádná omluva s možností náhrady absence je možná do 16:00 hod. předcházejícího dne před domluvenou docházkou dítěte. Tzn. že děti, které jsou nahlášené na pondělí, lze omlouvat do neděle do 16:00 hod. atd.

Pokud se ale omluvíte později, celá částka propadá. Je to z toho důvodu, že chůvy a chod DS musí fungovat i v případě, že se více dětí omluví na poslední chvíli.

Prosíme vás, pokud se po 16. hodině rozhodnete, že dítě do DS nepůjde, učiňte přesto omluvu v rezervačním systému, přestože vám peníze již nebudou vráceny.

Uvolníte tak v systému místo, které ještě týž večer nebo ráno může někdo třeba akutně využít. Děkujeme vám za toleranci a ochotu.

NÁHRADY PRO DĚTI DOCHÁZEJÍCÍ 1X - 3X TÝDNĚ

Náhrady za včasné omluvy mohou děti vychodit 30 dnů před a 30 dnů po omluveném dni. Omluvy je nutné vychodit. Není možné zohlednit tyto omluvy ve vyúčtování na následující měsíc. Nevychozené náhrady propadají.

NÁHRADY PRO DĚTI DOCHÁZEJÍCÍCH 4X - 5X TÝDNĚ

Pokud vzhledem k četnosti docházky nelze vychodit náhrady 30 dnů před a 30 dnů po omluveném dni, při vyúčtování na následující měsíc se odečte adekvátní část všech včasných omluv, maximálně však 30% z celkové částky.

Při dlouhodobé nemoci potvrzené lékařem  se náhrady řeší individuálně.

CENÍK

CENÍK DĚTSKÉ SKUPINY 2019/2020

Číslo účtu: 2900699311/2010 (Fio banka)

Cena docházky
 činí 2.000 Kč / měsíc. Cena nezohledňuje počet nahlášených dní docházky.
Cena stravy (svačina, oběd, svačina) činí 80 Kč/ den.
Vyúčtování na následující měsíc vám bude zaslána vždy poslední den v měsíci a prosíme o úhradu do 5 dnů!
Omluvy si dělají rodiče sami přes elektronický rezervační systém. Náhrady se vybírají v poměru 1:1 30 DNÍ PŘEDEM nebo v 30 DNÍ PO omluveném dni. Nevyčerpaná náhrada propadá.

Ukončení docházky: Pro ukončení docházky je nutno dodržet 2 měsíční výpovědní lhůtu, běžící od prvního dne následujícího měsíce.
Záloha na docházku v dětské skupině je 1 000 Kč. Tato záloha se platí při přijetí přihlášky k docházce do dětské skupiny (DS).
Záloha je nevratná a odečítá se z první platby za docházku do DS.