Operační program Zaměstnanost U Rybek

Název projektu:                      Dětská skupina U Rybek 2
Registrační číslo:                    CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015797
Doba realizace projektu:      1. 3. 2020 až 28. 2. 2022

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_101 s názvem „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost –
dotace na provoz mimo Prahu“.
Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice.
V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s
alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější
podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Vrané nad Vltavou a jejího okolí.
Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve Vraném nad Vltavou a zlepšit tak podmínky pro
zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své
podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.
Dotace je poskytnuta na provoz dětské skupiny o kapacitě 12 míst.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.