Baby Guru

Baby Guru novinka

Posted

Září – Buďme kamarádi

Přivítání dětí v dětské skupině, seznámení s prostředím třídy a ostatních prostor v dětské skupině, seznámení se školní zahradou. Poznávání nových kamarádů, seznamování se s jejich jmény, se jmény chův. Seznamování dětí s hračkami a pomůckami, jejich chránění a uložení. Domluva pravidel společného soužití v kolektivu a pravidel chování. Nácvik a dodržování základních hygienických návyků a sebeobsluhy. Dílčí vzdělávací cíle: · poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření · Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, vytváření pozitivního vztahu · Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte · Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem · Seznamování s pravidly chování ve vztahu k ostatním lidem · Získávání relativní citové samostatnosti · Posilování přirozených poznávacích citů, zájmů, radosti z objevování · Rozvoj komunikativních dovedností a řečových schopností · Vytváření zdravých životních návyků · Rozvíjení pohybových schopností v oblasti hrubé a jemné motoriky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *